THÔNG BÁO TỪ CÔNG TY NEW IMAGE VIỆT NAM

Kính gửi: Quý Nhà phân phối, Quý Khách hàng

Căn cứ Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế, Công ty TNHH Một Thành Viên New Image Việt Nam xin thông báo về việc áp dụng mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng 8% kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Việc giảm mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng theo quy định mới là 8% (so với quy định cũ là 10%) dẫn đến việc giảm giá bán (đã bao gồm VAT) của tất cả các sản phẩm của Công ty TNHH Một Thành Viên New Image Việt Nam, vui lòng xem hình bên dưới:

 

Xem thêm: Sữa non Alpha Lipid Lifeline của New Image

 

Bắt đầu từ ngày 25/01/2022 công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW IMAGE VIỆT NAM thay đổi “Phiếu Giao Hàng và Hoá Đơn Giá Trị Gia Tăng” thành 2 mẫu phía dưới: